Tilmelding og priser

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at sende en mail til kontakt@kvindekurser.dk med oplysning om, at du ønsker at deltage på et kursus. Du skal oplyse følgende: Navn, adresse, mail og telefonnummer. Derudover skal du oplyse: hvilket kursus, du ønsker at deltage i samt den pris du vil betale (dvs. hvilket størrelse rum du vil sove i), læs nærmere under pris.

Herefter vil du få en mail fra os, der fortæller dig, om der er plads på kurset – og at vi har reserveret en plads til dig. Hvis ikke der er plads tilbyder vi at sætte dig på en venteliste.

Depositum
8 dage efter tilmelding skal du betale 750 kroner i depositum for at sikre din plads. Depositum refunderes ikke, selvom du melder afbud senere. Reg.nr.: 6192, kontonr.:  0010179629

Pris
I prisen er inkluderet: Mad, overnatning, undervisning, fællesarrangementer og evt. foredrag/temaaftener. Prisen er differentieret i forhold til hvor mange der deler værelse med hinanden.

7 personers værelser koster 3.200

6 personers værelser koster 3.300

4 og 5 personers værelse koster 3.500

3 personers værelse koster 3.650

2 personers værelse koster 3.900

Hvis ikke vi har det ønskede størrelse værelse til rådighed for dig, finder vi plads i et andet værelse og beder dig i en mail at bekræfte/acceptere denne ændring.

Vi har et vist antal af hver slags. Ønsker du at overnatte i eget telt/bil, så har vi kun plads til ca. 4-5 af disse – og du skal betale den pris, som vi har en plads til, dvs. du er ikke garanteret, at det er til 3.200.

Den fulde betaling af kurset
Beløbet ud over depositum betales senest 1. februar 2024 (7 uger før kursusstart).
Reg.nr.: 6192, kontonr.:  0010179629. Du vil få en reminder ca. 2 uger inden datoen. Hvis du må melde afbud efter denne dato, tilbagebetales kursusbeløbet ikke. Inden kursusstart vil du modtage en mail fra os med praktiske oplysninger m.v.

Vedrørende venteliste
Hvis man ønsker at stå på venteliste til et kursus, beder vi ligeledes om depositum. Dette depositum tilbagebetales, hvis ikke vi kan tilbyde en plads på kursus. Man kan selvfølgelig altid trække sin tilmelding/ventelisteplads tilbage, hvis man ikke ønsker at være på venteliste. Bemærk dog: Hvis ikke man har trukket tilmeldingen tilbage, når vi tilbyder en plads, og man ikke ønsker denne plads, betaler vi ikke depositum tilbage.

Bliver der plads?
Hvert år oplever vi, at der er kvinder, som må melde fra enten uger eller måneder forud for kurserne – eller i allersidste øjeblik. Omkring tidspunktet for betaling af det fulde beløb er der ofte nogle som melder fra. Vi har derfor erfaring for, at forholdsvis mange fra ventelisten kommer med på kursus, men de senere år har der været flere, som desværre ikke fik plads, så tidlig tilmelding tilrådes. Skriv til os og hør om mulighederne.

Tilmelding er en sag mellem dig og Kvindekurser
Vi understreger at tilmelding er en sag mellem dig og Kvindekurser. Det betyder, at du ikke kan sælge eller give din plads videre til en anden. Alle skal tilmeldes gennem Kvindekurser. Vi arbejder ud fra princippet om, at alle har lige adgang og lige forhold. Det betyder, at man får plads på kurserne i den rækkefølge, som man tilmelder sig de enkelte kurser/ventelisten og ingen kan springe dette over. Af og til er der kvinder som gerne vil noget andet i stedet for Kvindekurser efter de har betalt (f.eks. en anden ferie). Vær dog opmærksom på, at ønsker du at afmelde din plads mister du de penge, som er indbetalt. Blandt andet derfor anbefaler vi, at man overvejer en afbestillingsforsikring, hvis man bliver syg. Prisen på kurserne er holdt så lav som overhovedet muligt og foreningen Kvindekurser forsøger ikke at lave overskud på kurserne. Det betyder at evt. ekstra penge vi får ind pga. afbud bruges til gavn for deltagerne.

Afbestillingsforsikring
Da vi ikke har mulighed for at tilbagebetale dit depositum, samt efter den 10. februar heller ikke din fulde kursuspris, vil du måske have glæde af en afbestillingsforsikring. Denne skal du købe samtidigt med tilmelding/betaling af depositum. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikrings kundecenter for køb af afbestillingsforsikring i forbindelse med et kursus/ophold. Den koster 6 % af opholdets/kursets pris. www.er.dk. Det er også muligt at din egen forsikring dækker. Undersøg evt. nærmere.