Livet er dit eventyr

Kvindehistorier og livseventyr

Din livshistorie indeholder dit livs eventyr: rejsen ind eller ud i verden, mødet med forhindringer og modstand, de gode hjælpere, som du ser eller forbigår – og ikke mindst mødet med prinsen eller prinsessen i dig selv, som giver dig adgang til hele dit indre konge- og dronningerige. 

På disse 4 dage skal vi gribe dit livs kvindehistorie an fra 4 forskellige vinkler – med muligheden for at få øje på dig selv i et større perspektiv og at se på dit livs historie med nye øjne.

Hver dag begynder med enkle fysiske øvelser fra yoga, eurytmi og dans. Til fordybelse af arbejdet med vores biografi vil vi bruge meditative øvelser, samtaler og drømme. Vi skriver, tegner, maler vores oplevelser og erindringer. Derudover lærer vi en særlig måde at lytte og genfortælle det, vi hører om andres historier. Kurset har 4 temaer;

Vi fortæller og genfortæller vores livshistorier. Her bliver mulighed for at identificere og sætte ord på betydningsfulde begivenheder i dit liv. Du fortæller, og du kommer til at høre andre genfortælle elementer af din livshistorie. Dagen munder ud i, at du laver en tidslinje. 

Vi ser på det cykliske i vores livshistorie og ser på temaer, der gentager sig. Her bruger vi astrologi og dennes ramme til at forstå de begivenheder, kriser og overgange som livet har haft. Tidslinjen præciseres.

I lyset af kvindelige værdier. Vi ser på, om der er fællestræk i vores kvindelivshistorier, på vores mødres historier og på hvilke værdier, der kommer til udtryk i deres og vores historier. Hvad har vi fået med os, hvad har vi viderebragt, og hvordan harmonerer disse værdier med tidens historier og begivenheder.  

Sidste dag ser vi på vores livshistorie som et eventyr. Når vi hører vores historie, har vi mulighed for at anerkende det liv, vi har haft og genkende vores særlige kvaliteter. På den baggrund ser vi måske en ny horisont og et nyt eventyr eller vi finder fred med det, livet er for os her og nu.

Om din livshistorie er 30 eller 80 år er ikke vigtigt – kurset er for kvinder i alle aldre.

Underviser er Annette Ikast

Anette skaber et rum af tryghed, ro og nærvær, hvor man føler sig set og får plads til at være den man er og med den livshistorie, man har med sig. På hendes kurser er stemningen præget af seriøsitet, glæde og lethed. Hun er meget blid og dygtig til at skabe hjertekontakt til hele gruppen. For Annette er det vigtigt at folk føler og oplever at de må være den, de er.

Annette Ikast har i 40 år beskæftiget sig med astrologi, meditation og healing samt Qi Gong. Hun underviser i meditation, healing og argentinsk tango. Hendes inspirationskilder og lærere er blandt andet Bob Moore, Rudolf Steiner og hendes kinesiske Qi Gong lærere. Hun har mange års erfaring som underviser helt tilbage fra Kvindehøjskolen i 80’erne og frem til nu. Derudover har hun i mange år arbejdet som steinerpædagog og steinerlærer.

.