kvindekurserTOP

Balance i livet

Yoga, kreativitet og refleksion

Er du optaget af at skabe en ny, en bedre eller måske en anderledes balance i dit liv. Det være sig i forh­old til din krop, dit sind eller måske balance i arbejdslivet – eller privatlivet. Du vil arbejde med dine egne mål for balance samt få redskaber med hjem.

­Kursus indeholder 3 elementer, som vi hver dag vil besøge:

Yoga
Vi vil arbejde med naturlig balance og afspænding gennem stående, siddende eller liggende yogaøvelser. Yoga betyder at ”gøre hel” og kan være et redskab til selvhealing, som du efterfølgende kan integrere i din hverdag. På kurset vil vi inddrage et fokus på naturen som inspiration til, hvordan du kan være i bedre balance, opleve jordforbindelse og kropslige oplevelser af en ”væren i nuet”. Vi vil arbejde med balance imellem den energi du bygger op og den du bruger. Yogaøvelserne vil være brugbare for alle, uanset niveau. Der tages udgangspunkt i den enkelte deltagers erfaringer og muligheder, og der vil være mulighed for individuel rådgivning om et kortere yogaprogram til hjemmepraksis.

Kreativitet og dynamik
Som en modvægt til den mere indadvendte yoga og meditation vil vi arbejde med forskellige lettilgængelige og legende kreative udtryksformer samt fri bevægelse til musik. Derudover tager vi en eftermiddag på en pilgrimsvandring i skoven.

Refleksion over din vej til balance
Mindfull meditation og forskellige former for refleksion og samtale både i gruppen og individuelt, vil være med til at understøtte din ønskede vej i forhold til at skabe balance.

Kurset er ”religiøst neutralt”. Spiritualitet ses som et overordnet begreb, som inkluderer at hver deltager og person har sin egen personlige vej. Alle kan deltage uanset kendskab til yoga, meditation og uanset verdensbillede.

Undervisere er Lone Maj Sand Clausen og Helle Brok. Her får du to undervisere, som begge er stærkt funderet fagligt og personligt i både den kropslige, psykologiske og spirituelle verden. De er begge kendt for struktur, hjertelighed, varme og masser af kreative ideer.

Lone Maj Sand Clausen
Uddannet psykomotorisk terapeut, cand.pæd. i pædagogisk psykologi, naturterapeut samt yogalærer i Integral Yoga og traume sensitiv yoga. Lone har mange års erfaring med undervisning af grupper i yoga. Hun arbejder desuden som underviser og mentor hos Social – og sundhedsskolen København & Nordsjælland.

”Jeg er optaget af sammenhænge mellem krop og psyke – mennesker imellem og med naturen. Jeg er inspireret af mange forskellige spirituelle, naturvidenskabelige og psykologiske tilgange. Særligt er jeg optaget af, hvordan vi kan lære at lytte til vores krop og interagere med den.”

Helle Brok
Uddannet psykomotorisk terapeut, master i ledelse og har en 3-årig psykologisk efteruddannelse ”Specular”. Helle arbejder som uddannelsesleder på VIA UC og har mange års erfaring som underviser på kurser med afsæt i kropslige, personlige og spirituelle processer.

”Jeg ser spiritualitet som en naturlig del af både privatlivet og arbejdslivet og er inspireret af Findhorn Foundation, hvor jeg har boet i flere omgange. Grundtanken er her, at vi alle har adgang til at finde vores vej ved at lytte til os selv og vores indre stemme.”